تاکید به کثرت‌گرایی در جریان صلح و پسا صلح؛

بانو فوزیه کوفی رئیس و بنیانگذار موج تحول و عضوی هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه‌ی که در آن رئیس و معاون شورای عالی مصالحه، شماری از فرهنگیان و هنرمندان کشور حضور داشتند شرکت کردند. در این جلسه که جمعی شاعران و هنرمندان از کشورهای مختلف از طریق مجازی و شماری هم از کابل طور حضوری اشتراک داشتند.

اشتراک کنندگان بر ضرورت تنوع و کثرت اجتماعی-سیاسی افغانستانِ در جریان صلح و پسا توافق صلح تأکید داشتند. به باور بانو فوزیه کوفی احترام و اهتمام به پلورالیسم اجتماعی، مذهبی، قومی و جنسی افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، در شرایط کنونی با اهَمیت دانسته می‌شود.

واحد فرهنگی و ارتباطات

موج تحول افغانستانشریک ساختن:


تماس با ما :

آدرس ایمل : info@mocapparty.org

شماره تماس : 0796666619

وایبر: 0796666619

واتسپ: 0796666619

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است