سابقه تاریخی فعالیت اجتماعی سیاسی

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سابقه طولـانی دارد، چنانکه کرارا در تاریخ اسلـامـ به مواردی برمی خوریمـ که زنان بزرگی چون خدیجه کبری(س)، فاطمه(س) دختر گرامی پیامبر(ص) و زینب دختر گرامی حضرت علی(ع) و دیگر بانوان مسلمان با مشارکت فعال در صحنه‌هـایی که ضرورت مییافت، از طریق خطابه، مبارزه و حمایت از مقامـ رسالت و ولـایت، نقشهای مؤثری ایفاء میکردند.

اما در دوره‌هـای اخیر، بسیاری از صاحب نظران، سابقه جنبش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را از دوران انقلـاب فرانسه به بعد میدانند و ضرورت مشارکت زنان از این دوران به بعد است که شدیدا مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران قرار میگیرد. چنانچه المپ دوگوژ، نویسنده فرانسوی در 1168 (1789) در اعلـامیه حقوق زن و شهروند اعلـامـ داشت: همچنان که زنان حق دارند که بالـای چوبه دار بروند به همین سان حق دارند که بالـای سکوی خطابه بروند.

در افغانستان نیز سابقه تغییر نگرش به وضعیت سنتی زنان به همین بیست سال قبل، برپایی نظامـ کنونی برمی گردد. متأسفانه تا این دوران فرهنگ مردسالـاری حاکمـ بر جامعه سنتی در افغانستان دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به زنان داشت و مجال فعالیت سیاسی و اجتماعی را به آنان نمی داد. در نظامـ کنونی نیز همین زنانی مانند بانو فوزیه کوفی بودند که مبارزات شان را برای احقاق حقوق زنان افغانستانی آغاز کردند و با وجود فشارهای تندروان، تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده اند.

ضرورتهای فعالیت اجتماعی زنان

در فرایند مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان توجه معقول به چند عامل مهمـ ضروری میباشد:

الف ـ زنان نسبت به مقامـ، موقعیت و شؤون اجتماعی خود آگاهی پیدا میکنند زیرا مسأله شناخت خود و موقعیت خویش در مکتب اسلـامـ مورد عنایت خاصی است، به گونه‌ای که خودشناسی زیربنای تمامی شناختها میباشد.

ب ـ برای خود در نظامـ سیاسی و اجتماعی، جامعه نقش قائل بوده و خود را عضو فعال جامعه تلقی نمایند. ماکس وبر در این خصوص مینویسد: روابط اجتماعی زمانی خصلت جماعتی پیدا میکند که جهت‌گیری رفتار اجتماعی بر احساس همبستگی شرکت کنندگان استوار باشد.

ج ـ جنبش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر میشود که خودجوش، رقابت آمیز، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر مطلوبیتهای مناسب و خاص زنان باشد.

د ـ زنان نسبت به اجتماع بر حسب وظیفه، احساس مسؤولیت نمایند. چنانچه حدیثی که ذکر آن رفت، به این مسأله اشاره داشت (کلکمـ راع و کلکمـ مسؤول عن رعیته).شریک ساختن:


تماس با ما :

آدرس ایمل : info@mocapparty.org

شماره تماس : 0796666619

وایبر: 0796666619

واتسپ: 0796666619

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است